DỰ ÁN

Nhà máy xử lý nước thải tập trung giai đoạn 5 Khu công nghiệp Amata – Công suất: 5.000 m3/ ngày đêm