DỰ ÁN

Nhà máy xử lý nước thải tập trung KCN Sông Trà – Công suất: 3.700 m3/ngày đêm


  THÔNG TIN DỰ ÁN
  CHỦ ĐẦU TƯ:

  CÔNG TY CỔ PHẦN KHU CÔNG NGHIỆP TBS SÔNG TRÀ

  LOẠI HÌNH:

  NƯỚC THẢI KHU CÔNG NGHIỆP

  ĐỊA ĐIỂM:

  THÁI BÌNH, VIỆT NAM


  enEnglish zh-hans简体中文  TỪ KHOÁ