DỰ ÁN

Nhà máy xử lý nước thải tập trung Khu công nghiệp Bắc Tiền Phong – Công suất: 4.500 m3/ngày đêm


  THÔNG TIN DỰ ÁN
  CHỦ ĐẦU TƯ:

  CÔNG TY CỔ PHẦN THỦ THỪA IDICO-CONNAC

  LOẠI HÌNH:

  NƯỚC THẢI KHU CÔNG NGHIỆP

  ĐỊA ĐIỂM:

  QUẢNG NINH, VIỆT NAM
  TỪ KHOÁ