DỰ ÁN

Trạm xử lý nước thải tập trung Khu công nghiệp Minh Phương Đình Vũ – Công suất: 1.000 m3/ngày đêm


  THÔNG TIN DỰ ÁN
  CHỦ ĐẦU TƯ:

  CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ BẤT ĐỘNG SẢN MINH PHƯƠNG

  LOẠI HÌNH:

  NƯỚC THẢI KHU CÔNG NGHIỆP

  ĐỊA ĐIỂM:

  HẢI PHÒNG, VIỆT NAM


  enEnglish zh-hans简体中文  TỪ KHOÁ