DỰ ÁN

Nhà máy xử lý nước thải tập trung Khu công nghiệp Thủ Thừa giai đoạn 1 – Công suất: 2.000 m3/ngày đêm


  THÔNG TIN DỰ ÁN
  CHỦ ĐẦU TƯ:

  CÔNG TY CỔ PHẦN THỦ THỪA IDICO-CONNAC

  LOẠI HÌNH:

  NƯỚC THẢI KHU CÔNG NGHIỆP

  ĐỊA ĐIỂM:

  LONG AN, VIỆT NAM


  enEnglish zh-hans简体中文  TỪ KHOÁ