DỰ ÁN

Nhà máy xử lý nước thải tập trung Khu công nghiệp Sông Khoai – Tổng công suất: 12.000 m3/ngày đêm, công suất giai đoạn 1: 4.000 m3/ngày đêm