DỰ ÁN

Hệ thống xử lý nước thải trang trại bò sữa TH Phú Yên – Công suất: 3.200 con