Hệ thống xử lý nước thải Showroom Mazda Bình Triệu, Showroom Kia Trường Chinh và Showroom Kia – Mazda Tân Sơn Nhất

Hệ thống xử lý nước thải Showroom Mazda Bình Triệu, Showroom Kia Trường Chinh và Showroom Kia – Mazda Tân Sơn Nhất

Hệ thống xử lý nước thải Showroom Mazda Bình Triệu, Showroom Kia Trường Chinh và Showroom Kia – Mazda Tân Sơn Nhất

THÔNG TIN DỰ ÁN

LOẠI HÌNH:

NƯỚC THẢI TÒA NHÀ

ĐỊA ĐIỂM:

HỒ CHÍ MINH, VIỆT NAM

Lễ ký kết hợp đồng – Hệ thống xử lý nước thải Showroom Mazda Bình Triệu, Showroom Kia Trường Chinh và Showroom Kia – Mazda Tân Sơn Nhất

17,12,2019

Lễ ký kết hợp đồng – Hệ thống xử lý nước thải Showroom Mazda Bình Triệu, Showroom Kia Trường Chinh và Showroom Kia – Mazda Tân Sơn Nhất

Lễ ký kết hợp đồng – Hệ thống xử lý nước thải Showroom Mazda Thanh Hóa

01,04,2019

Lễ ký kết hợp đồng – Hệ thống xử lý nước thải Showroom Mazda Thanh Hóa

Lễ ký hợp đồng – Hệ thống xử lý nước thải Bệnh viện đa khoa Quốc Tế Becamex

03,02,2015

Lễ ký hợp đồng – Hệ thống xử lý nước thải Bệnh viện đa khoa Quốc Tế Becamex

Từ khóa