Trạm xử lý nước thải sản xuất cơ khí ô tô, xi mạ tại KCN Chu Lai Trường Hải – Công suất: 2.200 m3/ngày đêm

Trạm xử lý nước thải sản xuất cơ khí ô tô, xi mạ tại KCN Chu Lai Trường Hải – Công suất: 2.200 m3/ngày đêm

Trạm xử lý nước thải sản xuất cơ khí ô tô, xi mạ tại KCN Chu Lai Trường Hải – Công suất: 2.200 m3/ngày đêm

THÔNG TIN DỰ ÁN

LOẠI HÌNH:

NƯỚC THẢI CƠ KHÍ Ô TÔ VÀ XI MẠ

ĐỊA ĐIỂM:

QUẢNG NAM, VIỆT NAM

Nghiệm thu đưa vào sử dụng – Nhà máy xử lý nước thải Sản xuất Cơ khí – Ô tô KCN Chu Lai Trường Hải

02,02,2019

Nghiệm thu đưa vào sử dụng – Nhà máy xử lý nước thải Sản xuất Cơ khí – Ô tô KCN Chu Lai Trường Hải

Lễ ký kết hợp đồng – Nhà máy xử lý nước thải sản xuất cơ khí – ô tô KCN Chu Lai Trường Hải

21,11,2017

Lễ ký kết hợp đồng – Nhà máy xử lý nước thải sản xuất cơ khí – ô tô KCN Chu Lai Trường Hải