Hệ thống xử lý nước thải Nhà máy sản xuất, chế biến và tái chế giấy Trà Lân – Công suất: 2.000 m3 / ngày đêm.

Hệ thống xử lý nước thải Nhà máy sản xuất, chế biến và tái chế giấy Trà Lân – Công suất: 2.000 m3 / ngày đêm.

Hệ thống xử lý nước thải Nhà máy sản xuất, chế biến và tái chế giấy Trà Lân – Công suất: 2.000 m3 / ngày đêm.

THÔNG TIN DỰ ÁN

LOẠI HÌNH:

NƯỚC THẢI GIẤY VÀ BỘT GIẤY

ĐỊA ĐIỂM:

NGHỆ AN, VIỆT NAM

Lễ ký kết Hợp đồng EPC – Cải tạo hệ thống xử lý nước thải của Nhà máy sản xuất, chế biến và tái chế giấy Trà Lân

05,05,2019

Lễ ký kết Hợp đồng EPC – Cải tạo hệ thống xử lý nước thải của Nhà máy sản xuất, chế biến và tái chế giấy Trà Lân

Nghiệm thu bàn giao đưa vào sử dụng – Nâng cấp, cải tạo Hệ thống xử lý nước thải Nhà máy giấy Vina Paper

15,02,2017

Nghiệm thu bàn giao đưa vào sử dụng – Nâng cấp, cải tạo Hệ thống xử lý nước thải Nhà máy giấy Vina Paper

Lễ ký kết hợp đồng – Nâng cấp, cải tạo Hệ thống xử lý nước thải Nhà máy giấy Vina Paper

28,06,2016

Lễ ký kết hợp đồng – Nâng cấp, cải tạo Hệ thống xử lý nước thải Nhà máy giấy Vina Paper