Nâng cấp Hệ thống xử lý nước thải Nhà máy giấy Vina Paper – Công suất: 3.000 m3/ngày đêm

Nâng cấp Hệ thống xử lý nước thải Nhà máy giấy Vina Paper – Công suất: 3.000 m3/ngày đêm

Nâng cấp Hệ thống xử lý nước thải Nhà máy giấy Vina Paper – Công suất: 3.000 m3/ngày đêm

THÔNG TIN DỰ ÁN

LOẠI HÌNH:

NƯỚC THẢI GIẤY VÀ BỘT GIẤY

ĐỊA ĐIỂM:

BẮC NINH, VIỆT NAM

Lễ ký kết Hợp đồng EPC – Cải tạo hệ thống xử lý nước thải của Nhà máy sản xuất, chế biến và tái chế giấy Trà Lân

05,05,2019

Lễ ký kết Hợp đồng EPC – Cải tạo hệ thống xử lý nước thải của Nhà máy sản xuất, chế biến và tái chế giấy Trà Lân

Nghiệm thu bàn giao đưa vào sử dụng – Nâng cấp, cải tạo Hệ thống xử lý nước thải Nhà máy giấy Vina Paper

15,02,2017

Nghiệm thu bàn giao đưa vào sử dụng – Nâng cấp, cải tạo Hệ thống xử lý nước thải Nhà máy giấy Vina Paper

Lễ ký kết hợp đồng – Nâng cấp, cải tạo Hệ thống xử lý nước thải Nhà máy giấy Vina Paper

28,06,2016

Lễ ký kết hợp đồng – Nâng cấp, cải tạo Hệ thống xử lý nước thải Nhà máy giấy Vina Paper