Hệ thống xử lý nước thải Showroom Mazda Thanh Hóa

Hệ thống xử lý nước thải Showroom Mazda Thanh Hóa

Hệ thống xử lý nước thải Showroom Mazda Thanh Hóa

THÔNG TIN DỰ ÁN

LOẠI HÌNH:

NƯỚC THẢI TÒA NHÀ

ĐỊA ĐIỂM:

THANH HÓA, VIỆT NAM

Lễ ký kết hợp đồng – Hệ thống xử lý nước thải Showroom Mazda Bình Triệu, Showroom Kia Trường Chinh và Showroom Kia – Mazda Tân Sơn Nhất

17,12,2019

Lễ ký kết hợp đồng – Hệ thống xử lý nước thải Showroom Mazda Bình Triệu, Showroom Kia Trường Chinh và Showroom Kia – Mazda Tân Sơn Nhất

Lễ ký kết hợp đồng – Hệ thống xử lý nước thải Showroom Mazda Thanh Hóa

01,04,2019

Lễ ký kết hợp đồng – Hệ thống xử lý nước thải Showroom Mazda Thanh Hóa

Lễ ký hợp đồng – Hệ thống xử lý nước thải Bệnh viện đa khoa Quốc Tế Becamex

03,02,2015

Lễ ký hợp đồng – Hệ thống xử lý nước thải Bệnh viện đa khoa Quốc Tế Becamex

Từ khóa