Hệ thống xử lý nước thải của Nhà máy găng tay cao su DN99 – Công suất: 1.400 m3/ngày đêm

Hệ thống xử lý nước thải của Nhà máy găng tay cao su DN99 – Công suất: 1.400 m3/ngày đêm

Hệ thống xử lý nước thải của Nhà máy găng tay cao su DN99 – Công suất: 1.400 m3/ngày đêm

THÔNG TIN DỰ ÁN

LOẠI HÌNH:

NƯỚC THẢI NGÀNH CAO SU

ĐỊA ĐIỂM:

BÌNH PHƯỚC, VIỆT NAM

Koastal Eco Group vinh dự được lựa chọn thực hiện 05 gói thầu trong 5 tháng đầu năm 2021

08,06,2021

Koastal Eco Group vinh dự được lựa chọn thực hiện 05 gói thầu trong 5 tháng đầu năm 2021

Koastal Eco Group ký hợp đồng gói Hệ thống xử lý nước thải của Nhà máy găng tay cao su DN99 – Công suất: 1.400 m3/ngày đêm

31,03,2021

Koastal Eco Group ký hợp đồng gói Hệ thống xử lý nước thải của Nhà máy găng tay cao su DN99 – Công suất: 1.400 m3/ngày đêm

Nghiệm thu bàn giao công trình đưa vào sử dụng – Hệ thống xử lý nước thải giai đoạn 1 của Nhà máy chế biến cao su 27/2

02,01,2018

Nghiệm thu bàn giao công trình đưa vào sử dụng – Hệ thống xử lý nước thải giai đoạn 1 của Nhà máy chế biến cao su 27/2

Lễ ký hợp đồng EPC – Hệ thống xử lý nước thải giai đoạn 1 của Nhà máy chế biến cao su 27-2, công suất: 1.300m3/ngày đêm

03,03,2015

Lễ ký hợp đồng EPC – Hệ thống xử lý nước thải giai đoạn 1 của Nhà máy chế biến cao su 27-2, công suất: 1.300m3/ngày đêm