Hệ thống xử lý nước thải của Nhà máy Kota Rubber

Hệ thống xử lý nước thải của Nhà máy Kota Rubber

Hệ thống xử lý nước thải của Nhà máy Kota Rubber

THÔNG TIN DỰ ÁN

LOẠI HÌNH:

NƯỚC THẢI CAO SU

ĐỊA ĐIỂM:

JOHOR, MALAYSIA

Koastal Eco Group ký hợp đồng gói Hệ thống xử lý nước thải của Nhà máy găng tay cao su DN99 – Công suất: 1.400 m3/ngày đêm

31,03,2021

Koastal Eco Group ký hợp đồng gói Hệ thống xử lý nước thải của Nhà máy găng tay cao su DN99 – Công suất: 1.400 m3/ngày đêm

Nghiệm thu bàn giao công trình đưa vào sử dụng – Hệ thống xử lý nước thải giai đoạn 1 của Nhà máy chế biến cao su 27/2

02,01,2018

Nghiệm thu bàn giao công trình đưa vào sử dụng – Hệ thống xử lý nước thải giai đoạn 1 của Nhà máy chế biến cao su 27/2

Lễ ký hợp đồng EPC – Hệ thống xử lý nước thải giai đoạn 1 của Nhà máy chế biến cao su 27-2, công suất: 1.300m3/ngày đêm

03,03,2015

Lễ ký hợp đồng EPC – Hệ thống xử lý nước thải giai đoạn 1 của Nhà máy chế biến cao su 27-2, công suất: 1.300m3/ngày đêm