Hệ thống xử lý nước thải Nhà máy chế biến mủ cao su Ya Chim, công suất 1.100 m3/ngày đêm.

Hệ thống xử lý nước thải Nhà máy chế biến mủ cao su Ya Chim, công suất 1.100 m3/ngày đêm.

Hệ thống xử lý nước thải Nhà máy chế biến mủ cao su Ya Chim, công suất 1.100 m3/ngày đêm.

THÔNG TIN DỰ ÁN

LOẠI HÌNH:

NƯỚC THẢI CAO SU

ĐỊA ĐIỂM:

KON TUM, VIETNAM

Koastal Eco Group ký hợp đồng gói Hệ thống xử lý nước thải của Nhà máy găng tay cao su DN99 – Công suất: 1.400 m3/ngày đêm

31,03,2021

Koastal Eco Group ký hợp đồng gói Hệ thống xử lý nước thải của Nhà máy găng tay cao su DN99 – Công suất: 1.400 m3/ngày đêm

Nghiệm thu bàn giao công trình đưa vào sử dụng – Hệ thống xử lý nước thải giai đoạn 1 của Nhà máy chế biến cao su 27/2

02,01,2018

Nghiệm thu bàn giao công trình đưa vào sử dụng – Hệ thống xử lý nước thải giai đoạn 1 của Nhà máy chế biến cao su 27/2

Lễ ký hợp đồng EPC – Hệ thống xử lý nước thải giai đoạn 1 của Nhà máy chế biến cao su 27-2, công suất: 1.300m3/ngày đêm

03,03,2015

Lễ ký hợp đồng EPC – Hệ thống xử lý nước thải giai đoạn 1 của Nhà máy chế biến cao su 27-2, công suất: 1.300m3/ngày đêm