Hệ thống tái sử dụng nước thải bằng công nghệ màng lọc UF cho Nhà máy CPV Food Bình Phước

Hệ thống tái sử dụng nước thải bằng công nghệ màng lọc UF cho Nhà máy CPV Food Bình Phước

Hệ thống tái sử dụng nước thải bằng công nghệ màng lọc UF cho Nhà máy CPV Food Bình Phước

THÔNG TIN DỰ ÁN

LOẠI HÌNH:

TÁI SỬ DỤNG NƯỚC THẢI

ĐỊA ĐIỂM:

BÌNH PHƯỚC, VIỆT NAM

Tái sử dụng nước thải bằng công nghệ màng lọc UF và Cung cấp Hệ thống xử lý nước siêu sạch RO cho Nhà máy CPV Food Bình Phước

20,03,2020

Tái sử dụng nước thải bằng công nghệ màng lọc UF và Cung cấp Hệ thống xử lý nước siêu sạch RO cho Nhà máy CPV Food Bình Phước

Nghiệm thu hoàn thành công tác xây dựng, lắp đặt thiết bị – Hệ thống xử lý nước thải Nhà máy giết mổ và chế biến thịt gà xuất khẩu CPV Food

15,02,2020

Nghiệm thu hoàn thành công tác xây dựng, lắp đặt thiết bị – Hệ thống xử lý nước thải Nhà máy giết mổ và chế biến thịt gà xuất khẩu CPV Food

Lễ ký kết hợp đồng – Nâng cấp Hệ thống xử lý nước dùng cho sản xuất và cung cấp Hệ thống xử lý nước siêu sạch RO Nhà máy MNS Meat Hà Nam

03,09,2019

Lễ ký kết hợp đồng – Nâng cấp Hệ thống xử lý nước dùng cho sản xuất và cung cấp Hệ thống xử lý nước siêu sạch RO Nhà máy MNS Meat Hà Nam

Lễ ký kết Hợp đồng EPC – Hệ thống xử lý nước thải Nhà máy chế biến thực phẩm CPV Food với công suất 8.000 m3/ngày.đêm.

15,02,2019

Lễ ký kết Hợp đồng EPC – Hệ thống xử lý nước thải Nhà máy chế biến thực phẩm CPV Food với công suất 8.000 m3/ngày.đêm.

Nghiệm thu đưa vào sử dụng Hệ thống xử lý nước dùng cho sản xuất Nhà máy MNS Meat Hà Nam

02,01,2019

Nghiệm thu đưa vào sử dụng Hệ thống xử lý nước dùng cho sản xuất Nhà máy MNS Meat Hà Nam

Lễ ký kết Hợp đồng tổng thầu EPC – Nhà máy xử lý nước sạch giai đoạn 1 của Khu công nghiệp Yên Phong Mở rộng

30,10,2018

Lễ ký kết Hợp đồng tổng thầu EPC – Nhà máy xử lý nước sạch giai đoạn 1 của Khu công nghiệp Yên Phong Mở rộng

Lễ ký kết hợp đồng – Hệ thống xử lý nước dùng cho sản xuất Nhà máy MNS Meat Hà Nam

30,09,2018

Lễ ký kết hợp đồng – Hệ thống xử lý nước dùng cho sản xuất Nhà máy MNS Meat Hà Nam

Từ khóa