Lễ ký kết Hợp đồng tổng thầu EPC – Nhà máy xử lý nước sạch giai đoạn 1 của Khu công nghiệp Yên Phong Mở rộng – Công suất: 10.000 m3/ngày đêm

Lễ ký kết Hợp đồng tổng thầu EPC – Nhà máy xử lý nước sạch giai đoạn 1 của Khu công nghiệp Yên Phong Mở rộng – Công suất: 10.000 m3/ngày đêm

NGÀY GỬI: 30.10.18

Lễ ký kết Hợp đồng tổng thầu EPC – Nhà máy xử lý nước sạch giai đoạn 1 của Khu công nghiệp Yên Phong Mở rộng

Tiếp nối thành công của những dự án mà Koastal Eco Industries đã thực cơ hội được hợp tác cùng Tổng công ty Viglacera, vừa qua, Koastal Eco Industries tiếp tục vinh dự nhận được lựa chọn là tổng thầu thực hiện công trình “Nhà máy xử lý nước sạch giai đoạn 1 của Khu công nghiệp Yên Phong Mở rộng với công suất 10.000 m3/ngày. đêm” do Công ty Đầu tư Phát triển Hạ tầng Viglacera – Chi nhánh Tổng Công ty Viglacera làm chủ đầu tư.