Koastal Eco Group được lựa chọn thi công 02 gói thầu: “Tái sử dụng nước thải bằng công nghệ màng lọc UF và Cung cấp Hệ thống xử lý nước siêu sạch RO cho Nhà máy CPV Food Bình Phước”

Koastal Eco Group được lựa chọn thi công 02 gói thầu: “Tái sử dụng nước thải bằng công nghệ màng lọc UF và Cung cấp Hệ thống xử lý nước siêu sạch RO cho Nhà máy CPV Food Bình Phước”

NGÀY GỬI: 20.03.20

Tái sử dụng nước thải bằng công nghệ màng lọc UF và Cung cấp Hệ thống xử lý nước siêu sạch RO cho Nhà máy CPV Food Bình Phước

Mới đây, sau khi nghiệm thu phần xây dựng và lắp đặt thiết bị Hệ thống xử lý nước thải của Nhà máy CPV Food Bình Phước, công suất: 8.000 m3/ngày, Koastal Eco Group đã tiếp tục vinh dự được Tập đoàn C.P lựa chọn là nhà thầu thực hiện 02 gói thầu:

  1. Tái sử dụng nước thải bằng công nghệ màng lọc UF.
  2. Cung cấp Hệ thống xử lý nước siêu sạch RO cho Nhà máy CPV Food Bình Phước.

Đây đã là hợp đồng thứ 4 của Koastal Eco Group tại nhà máy CPV Food, và một lần nữa tiếp tục khẳng định được vị trí của mình không chỉ trong lĩnh vực xử lý nước thải, mà còn cả trong lĩnh vực xử lý nước cấp, nước siêu sạch và tái sử dụng nước thải cho các doanh nghiệp với nhiều mục đích và loại ngành nghề khác nhau. Chúng tôi cũng xin gửi lời cảm ơn chân thành đến Quý chủ đầu tư, Tập đoàn CP đã tin tưởng và tiếp tục lựa chọn Koastal Eco cho các gói thầu xử lý nước và nước thải, trong giai đoạn hết sức khác biệt và khó khăn vì đại dịch COVID-19 này.