Hệ thống xử lý nước thải (2.500 m3/ngày đêm) và tái sử dụng nước (20 m3/giờ) Nhà máy nước giải khát Pepsico Việt Nam Bắc Ninh

Hệ thống xử lý nước thải (2.500 m3/ngày đêm) và tái sử dụng nước (20 m3/giờ) Nhà máy nước giải khát Pepsico Việt Nam Bắc Ninh

Hệ thống xử lý nước thải (2.500 m3/ngày đêm) và tái sử dụng nước (20 m3/giờ) Nhà máy nước giải khát Pepsico Việt Nam Bắc Ninh

 

THÔNG TIN DỰ ÁN

LOẠI HÌNH:

NƯỚC THẢI NGÀNH NƯỚC GIẢI KHÁT

ĐỊA ĐIỂM:

BẮC NINH, VIỆT NAM

Khánh thành Nhà máy Number One Hậu Giang

15,06,2019

Khánh thành Nhà máy Number One Hậu Giang

Nghiệm thu bàn giao đưa vào sử dụng – Hệ thống xử lý nước thải của Nhà máy Pepsico Cần Thơ

30,06,2016

Nghiệm thu bàn giao đưa vào sử dụng – Hệ thống xử lý nước thải của Nhà máy Pepsico Cần Thơ

Nghiệm thu bàn giao đưa vào sử dụng – Hệ thống xử lý nước cấp của nhà máy Pepsico Cần Thơ

04,02,2016

Nghiệm thu bàn giao đưa vào sử dụng – Hệ thống xử lý nước cấp của nhà máy Pepsico Cần Thơ

Lễ ký kết hợp đồng – Hệ thống xử lý nước thải Nhà máy nước giải khát Number One Hậu Giang

11,08,2015

Lễ ký kết hợp đồng – Hệ thống xử lý nước thải Nhà máy nước giải khát Number One Hậu Giang

Lễ ký hợp đồng EPC – Hệ thống xử lý nước cấp và nước thải của Nhà máy Pepsico Cần Thơ

05,08,2015

Lễ ký hợp đồng EPC – Hệ thống xử lý nước cấp và nước thải của Nhà máy Pepsico Cần Thơ