Hệ thống xử lý nước thải của Nhà máy Biscuit MFG tại Bahrain

Hệ thống xử lý nước thải của Nhà máy Biscuit MFG tại Bahrain

Hệ thống xử lý nước thải của Nhà máy Biscuit MFG tại Bahrain

THÔNG TIN DỰ ÁN

LOẠI HÌNH:

NƯỚC THẢI THỰC PHẨM

ĐỊA ĐIỂM:

MANAMA, BAHRAIN

Nghiệm thu đưa vào sử dụng – Hệ thống xử lý nước thải Nhà máy Biscuit MFG tại Bahrain

19,10,2019

Nghiệm thu đưa vào sử dụng – Hệ thống xử lý nước thải Nhà máy Biscuit MFG tại Bahrain

Khánh thành Nhà máy Uniben Bình Dương.

15,01,2019

Khánh thành Nhà máy Uniben Bình Dương.

Nghiệm thu đưa vào sử dụng – Hệ thống xử lý nước thải Nhà máy Uniben Bình Dương

29,12,2018

Nghiệm thu đưa vào sử dụng – Hệ thống xử lý nước thải Nhà máy Uniben Bình Dương

Lễ ký kết hợp đồng EPC – Hệ thống xử lý nước thải Nhà máy Uniben Bình Dương

02,05,2018

Lễ ký kết hợp đồng EPC – Hệ thống xử lý nước thải Nhà máy Uniben Bình Dương

Từ khóa