Hệ thống xử lý nước thải Nhà máy nước tinh khiết, thảo dược và hoa quả Núi Tiên – Công suất: 1.000 m3/ngày đêm

Hệ thống xử lý nước thải Nhà máy nước tinh khiết, thảo dược và hoa quả Núi Tiên – Công suất: 1.000 m3/ngày đêm

Hệ thống xử lý nước thải Nhà máy nước tinh khiết, thảo dược và hoa quả Núi Tiên – Công suất: 1.000 m3/ngày đêm

THÔNG TIN DỰ ÁN

LOẠI HÌNH:

NƯỚC THẢI NGÀNH NƯỚC ÉP VÀ NƯỚC TINH KHIẾT

ĐỊA ĐIỂM:

NGHỆ AN, VIỆT NAM