Hệ thống xử lý nước thải Nhà máy Uniben Bình Dương – Công suất: 1.000 m3/ngày đêm

Hệ thống xử lý nước thải Nhà máy Uniben Bình Dương – Công suất: 1.000 m3/ngày đêm

Hệ thống xử lý nước thải Nhà máy Uniben Bình Dương – Công suất: 1.000 m3/ngày đêm

THÔNG TIN DỰ ÁN

LOẠI HÌNH:

NƯỚC THẢI THỰC PHẨM

ĐỊA ĐIỂM:

BÌNH DƯƠNG, VIỆT NAM

Nghiệm thu đưa vào sử dụng – Hệ thống xử lý nước thải Nhà máy Biscuit MFG tại Bahrain

19,10,2019

Nghiệm thu đưa vào sử dụng – Hệ thống xử lý nước thải Nhà máy Biscuit MFG tại Bahrain

Khánh thành Nhà máy Uniben Bình Dương.

15,01,2019

Khánh thành Nhà máy Uniben Bình Dương.

Nghiệm thu đưa vào sử dụng – Hệ thống xử lý nước thải Nhà máy Uniben Bình Dương

29,12,2018

Nghiệm thu đưa vào sử dụng – Hệ thống xử lý nước thải Nhà máy Uniben Bình Dương

Lễ ký kết hợp đồng EPC – Hệ thống xử lý nước thải Nhà máy Uniben Bình Dương

02,05,2018

Lễ ký kết hợp đồng EPC – Hệ thống xử lý nước thải Nhà máy Uniben Bình Dương

Từ khóa