Hệ thống xử lý nước thải của công ty TNHH Myanmar Distillery

Hệ thống xử lý nước thải của công ty TNHH Myanmar Distillery

Hệ thống xử lý nước thải của công ty TNHH Myanmar Distillery

THÔNG TIN DỰ ÁN

LOẠI HÌNH:

NƯỚC THẢI NGÀNH BIA VÀ THỨC UỐNG CÓ CỒN

ĐỊA ĐIỂM:

NAYPYIDAW, MYANMAR