Hệ thống xử lý nước thải Nhà máy bia và nước giải khát Hòa Bình – Công suất: 3.000 m3/ngày đêm

Hệ thống xử lý nước thải Nhà máy bia và nước giải khát Hòa Bình – Công suất: 3.000 m3/ngày đêm

Hệ thống xử lý nước thải Nhà máy bia và nước giải khát Hòa Bình – Công suất: 3.000 m3/ngày đêm

THÔNG TIN DỰ ÁN

LOẠI HÌNH:

NƯỚC THẢI NGÀNH BIA VÀ THỨC UỐNG CÓ CỒN

ĐỊA ĐIỂM:

BẮC NINH, VIỆT NAM

Lễ nghiệm thu bàn giao đưa vào sử dụng – Hệ thống xử lý nước thải nhà máy Bia và nước giải khát Hòa Bình

15,11,2016

Lễ nghiệm thu bàn giao đưa vào sử dụng – Hệ thống xử lý nước thải nhà máy Bia và nước giải khát Hòa Bình

Lễ ký kết hợp đồng – Hệ thống xử lý nước thải Nhà máy bia và nước giải khát Hòa Bình

03,02,2015

Lễ ký kết hợp đồng – Hệ thống xử lý nước thải Nhà máy bia và nước giải khát Hòa Bình

Từ khóa