Hệ thống xử lý nước thải của Nhà máy sản xuất Soup Base

Hệ thống xử lý nước thải của Nhà máy sản xuất Soup Base

Hệ thống xử lý nước thải của Nhà máy sản xuất Soup Base

THÔNG TIN DỰ ÁN

LOẠI HÌNH:

NƯỚC THẢI THỰC PHẨM

ĐỊA ĐIỂM:

SINGAPORE

Nghiệm thu đưa vào sử dụng – Hệ thống xử lý nước thải nhà máy Kinh Đô Miền Bắc

22,08,2016

Nghiệm thu đưa vào sử dụng – Hệ thống xử lý nước thải nhà máy Kinh Đô Miền Bắc

Lễ ký hợp đồng – Hệ thống xử lý nước thải Nhà máy Kinh Đô Miền Bắc

16,03,2015

Lễ ký hợp đồng – Hệ thống xử lý nước thải Nhà máy Kinh Đô Miền Bắc

Từ khóa