Hệ thống xử lý nước thải Nhà máy giết mổ Japfa – Công suất: 4.850 m3/ngày đêm

Hệ thống xử lý nước thải Nhà máy giết mổ Japfa – Công suất: 4.850 m3/ngày đêm

Hệ thống xử lý nước thải Nhà máy giết mổ Japfa – Công suất: 4.850 m3/ngày đêm

THÔNG TIN DỰ ÁN

LOẠI HÌNH:

NƯỚC THẢI NGÀNH GIẾT MỔ VÀ CHẾ BIẾN THỊT

ĐỊA ĐIỂM:

BÌNH PHƯỚC, VIỆT NAM

Đi vào hoạt động hệ thống xử lý nước thải và tái sử dụng nước thải Nhà máy Giết mổ, Chế biến thịt Japfa

28,09,2023

Đi vào hoạt động hệ thống xử lý nước thải và tái sử dụng nước thải Nhà máy Giết mổ, Chế biến thịt Japfa

Tái sử dụng nước thải bằng công nghệ màng lọc UF và Cung cấp Hệ thống xử lý nước siêu sạch RO cho Nhà máy CPV Food Bình Phước

20,03,2020

Tái sử dụng nước thải bằng công nghệ màng lọc UF và Cung cấp Hệ thống xử lý nước siêu sạch RO cho Nhà máy CPV Food Bình Phước

Nghiệm thu hoàn thành công tác xây dựng, lắp đặt thiết bị – Hệ thống xử lý nước thải Nhà máy giết mổ và chế biến thịt gà xuất khẩu CPV Food

15,02,2020

Nghiệm thu hoàn thành công tác xây dựng, lắp đặt thiết bị – Hệ thống xử lý nước thải Nhà máy giết mổ và chế biến thịt gà xuất khẩu CPV Food

Lễ ký kết Hợp đồng EPC – Hệ thống xử lý nước thải Nhà máy chế biến thực phẩm CPV Food với công suất 8.000 m3/ngày.đêm.

15,02,2019

Lễ ký kết Hợp đồng EPC – Hệ thống xử lý nước thải Nhà máy chế biến thực phẩm CPV Food với công suất 8.000 m3/ngày.đêm.