TỔNG THẦU XỬ LÝ MÔI TRƯỜNG (EPC) KOASTAL ECO INDUSTRIES

TỔNG THẦU XỬ LÝ MÔI TRƯỜNG (EPC) KOASTAL ECO INDUSTRIES

Sau 18 năm có mặt tại thị trường Việt Nam, Koastal Eco Group tự hào là đơn vị dẫn đầu thị trường trong lĩnh vực Xử Lý Nước Thải trang trại chăn nuôi, giết mổ và chế biến thịt tính đến thời điểm 2023 với những số liệu thông kê như sau:

  • 12 công trình XLNT trang trại chăn nuôi, giết mổ và chế biến thịt phân bố tại 06 tỉnh thành trên cả nước.
  • Công trình có công suất lớn nhất : 8.000 m3/ngày
  • 06 module XLNT trang trại chăn nuôi bò sữa lớn nhất : 9.650 m3/ngày
  • 03 module XLNT trang trại chăn nuôi heo thịt lớn nhất : 1.170 m3/ngày
  • Tổng công suất XLNT trang trại chăn nuôi, giết mổ và chế biến thịt: 31.920 m3/ngày

Xem chi tiết