Hệ thống xử lý nước thải Nhà máy Interfood – Công suất: 2.000 m3/ngày.đêm

Hệ thống xử lý nước thải Nhà máy Interfood – Công suất: 2.000 m3/ngày.đêm

Hệ thống xử lý nước thải Nhà máy Interfood – Công suất: 2.000 m3/ngày.đêm

THÔNG TIN DỰ ÁN

LOẠI HÌNH:

NƯỚC THẢI NGÀNH NƯỚC HOA QUẢ

ĐỊA ĐIỂM:

ĐỒNG NAI, VIỆT NAM