Hệ thống xử lý nước thải chăn nuôi bò Trang trại bò sữa công nghệ cao Dalat Milk – Công suất: 1.600 con

Hệ thống xử lý nước thải chăn nuôi bò Trang trại bò sữa công nghệ cao Dalat Milk – Công suất: 1.600 con

Hệ thống xử lý nước thải Trang trại bò sữa công nghệ cao Dalat Milk – Công suất: 1.600 bò sữa

THÔNG TIN DỰ ÁN

LOẠI HÌNH:

NƯỚC THẢI TRANG TRẠI

ĐỊA ĐIỂM:

LÂM ĐỒNG, VIỆT NAM

Koastal Eco Group chào đón các sự kiện quan trọng trong những tháng cuối năm 2022

20,11,2022

Koastal Eco Group chào đón các sự kiện quan trọng trong những tháng cuối năm 2022

Tập đoàn TH True Milk tiếp tục lựa chọn và chỉ định Tổng thầu Koastal Eco thực hiện 02 dự án XLNT chăn nuôi quy mô lớn tại Cụm số 1 và Cụm số 2

15,04,2023

Tập đoàn TH True Milk tiếp tục lựa chọn và chỉ định Tổng thầu Koastal Eco thực hiện 02 dự án XLNT chăn nuôi quy mô lớn tại Cụm số 1 và Cụm số 2

Nghiệm thu bàn giao 02 công trình XLNT trọng điểm cho ngành Chăn nuôi bò sữa và heo thịt

24,02,2022

Nghiệm thu bàn giao 02 công trình XLNT trọng điểm cho ngành Chăn nuôi bò sữa và heo thịt

Tiếp tục trúng thầu gói Hệ thống xử lý nước thải trang trại chăn nuôi bò sữa cho tập đoàn TH True Milk tại Thanh Hóa – Công suất: 5.000 con

30,06,2020

Tiếp tục trúng thầu gói Hệ thống xử lý nước thải trang trại chăn nuôi bò sữa cho tập đoàn TH True Milk tại Thanh Hóa – Công suất: 5.000 con

Koastal Eco Group trúng thầu gói Hệ thống xử lý nước thải trang trại chăn nuôi heo Đồng Phú – Công suất: 48.000 con/năm

28,05,2020

Koastal Eco Group trúng thầu gói Hệ thống xử lý nước thải trang trại chăn nuôi heo Đồng Phú – Công suất: 48.000 con/năm

Lễ ký kết Hợp đồng EPC – Hệ thống xử lý nước thải của cụm trang trại TH số 3, công suất: 2.560 con

09,04,2019

Lễ ký kết Hợp đồng EPC – Hệ thống xử lý nước thải của cụm trang trại TH số 3, công suất: 2.560 con

Lễ ký kết hợp đồng EPC – Hệ thống xử lý nước thải giai đoạn 2 Nhà máy chế biến sữa sạch TH

03,02,2015

Lễ ký kết hợp đồng EPC – Hệ thống xử lý nước thải giai đoạn 2 Nhà máy chế biến sữa sạch TH