Koastal Eco Group trúng thầu gói Hệ thống xử lý nước thải trang trại chăn nuôi heo Đồng Phú – Công suất: 48.000 con/năm

Koastal Eco Group trúng thầu gói Hệ thống xử lý nước thải trang trại chăn nuôi heo Đồng Phú – Công suất: 48.000 con/năm

NGÀY GỬI: 28.05.20

Koastal Eco Group trúng thầu gói Hệ thống xử lý nước thải trang trại chăn nuôi heo Đồng Phú – Công suất: 48.000 con/năm

Vừa qua, Koastal Eco Group đã vinh dự được Chủ đầu tư – Công Ty TNHH Chăn Nuôi Newhope Bình Phước lựa chọn là nhà thầu thi công công trình “Hệ thống xử lý nước thải trang trại chăn nuôi heo Đồng Phú – Công suất: 48.000 con/năm”.

Dự án chăn nuôi ở Bình Phước được thực hiện trên khu đất rộng 20 ha với quy mô 48.000 con heo thịt. Đây cũng là dự án chăn nuôi heo đầu tiên mà Koastal Eco Group thực hiện, áp dụng công nghệ xử lý sinh học kị khí khuấy trộn liên tục CSTR kết hợp với Mương Oxy Hóa nhằm xử lý triệt để và hiệu quả các chất hữu cơ, chất rắn và Nitơ với nồng độ cao, vốn là đặc thù của nước thải chăn nuôi heo.

Công nghệ CSTR là công nghệ xử lý sinh học kị khí đã được áp dụng nhiều trên thế giới nhưng hầu như khá mới mẻ so với Việt Nam. Việc áp dụng công nghệ này nhằm để giải quyết bài toán khử các chất hữu cơ và phân cặn với hiệu suất cao, diện tích nhỏ cùng với khả năng thu hồi cao khí biogas để làm năng lượng tái tạo mà công nghệ biogas và UASB truyền thống không giải quyết được. Công nghệ này cũng đã được Koastal Eco áp dụng trong Hệ thống xử lý nước thải của Nhà máy giết mổ gia cầm CPV Bình Phước và đang trong giai đoạn vận hành nuôi cấy vi sinh.

Bằng chính sự nỗ lực và cải tiến không ngừng trong công nghệ xử lý, Koastal Eco Group luôn mang đến niềm tin cho khách hàng trong việc cung cấp các giải pháp xử lý nước thải cho các ngành công nghiệp. Đặc biệt với hợp đồng này, một lần nữa chứng minh vị trí của Koastal Eco Group trong ngành xử lý nước thải chăn nuôi, giết mổ và chế biến thịt ở Việt Nam trong 2 năm gần đây, sau thành công của các dự án xử lý nước thải cho Nhà máy giết mổ gia cầm CPV Bình Phước, Hệ thống xử lý nước thải Trang trại bò sữa TH Phú Yên và Trang trại Bò Sữa Nghệ An Cluster III (Farm III).