TỔNG THẦU XỬ LÝ MÔI TRƯỜNG (EPC) KOASTAL ECO INDUSTRIES

TỔNG THẦU XỬ LÝ MÔI TRƯỜNG (EPC) KOASTAL ECO INDUSTRIES

Sau 18 năm có mặt tại thị trường Việt Nam, Koastal Eco Group tự hào là đơn vị đang chiếm thị phần số 1 cho lĩnh vực Xử Lý Nước Thải Tập Trung Khu Công Nghiệp (XLNT TT KCN) với những số liệu thống kê như sau:

  • 68 công trình XLNT TT KCN phân bố tại 22 tỉnh thành trên cả nước.
  • Công trình có công suất lớn nhất: 55.000 m3/ngày
  • 06 module XLNT TT KCN công suất: 15.000 m3/ngày
  • 13 module XLNT TT KCN công suất: 10.000 m3/ngày
  • Tổng công suất các công trình XLNT KCN: 358.200 m3/ngày

Xem chi tiết