TỔNG THẦU XỬ LÝ MÔI TRƯỜNG (EPC) KOASTAL ECO INDUSTRIES

TỔNG THẦU XỬ LÝ MÔI TRƯỜNG (EPC) KOASTAL ECO INDUSTRIES

Sau 18 năm có mặt tại thị trường Việt Nam, Koastal Eco Group tự hào là đơn vị đang thực hiện nhiều dự án trong lĩnh vực Xử Lý Nước Thải Khu đô thị tính đến thời điểm 2023 với những số liệu thống kê như sau:

  • Hơn 16 công trình XLNT Khu đô thị phân bố tại 07 tỉnh thành trên cả nước.
  • Công trình có công suất lớn nhất: 480.000 m3/ngày
  • 01 module XLNT Khu đô thị công suất: 20.000 m3/ngày
  • 03 module XLNT Khu đô thị công suất: 15.000 m3/ngày
  • 02 module XLNT Khu đô thị công suất: 10.000 m3/ngày
  • Tổng công suất XLNT cho các Khu đô thị: 631.960 m3/ngày

 

Xem chi tiết