Nhà máy xử lý nước thải tập trung Khu dệt may KCN Thành Thành Công - Công suất: 15.000 m3/ngày đêm

Nhà máy xử lý nước thải tập trung Khu dệt may KCN Thành Thành Công - Công suất: 15.000 m3/ngày đêm

Nhà máy xử lý nước thải tập trung Khu dệt may KCN Thành Thành Công - Công suất: 15.000 m3/ngày đêm

THÔNG TIN DỰ ÁN

LOẠI HÌNH:

NƯỚC THẢI KHU CÔNG NGHIỆP

ĐỊA ĐIỂM:

TÂY NINH, VIỆT NAM

Từ khóa