Nhà máy xử lý nước thải Khu đô thị GS Metrocity Nhà Bè, Module 1-2 và 1-3 – Công suất: 4.500 m3/ngày đêm

Nhà máy xử lý nước thải Khu đô thị GS Metrocity Nhà Bè, Module 1-2 và 1-3 – Công suất: 4.500 m3/ngày đêm

Nhà máy xử lý nước thải Khu đô thị GS Metrocity Nhà Bè, Module 1-2 và 1-3 – Công suất: 4.500 m3/ngày đêm

THÔNG TIN DỰ ÁN

LOẠI HÌNH:

NƯỚC THẢI KHU DÂN CƯ / KHU ĐÔ THỊ

ĐỊA ĐIỂM:

HỒ CHÍ MINH, VIỆT NAM

Koastal Eco trúng thầu dự án quy mô và ý nghĩa “Nhà máy xử lý nước thải cho Khu đô thị GS Metrocity Nhà Bè – Giai đoạn 1-2 và 1-3, công suất 4.500 m3/ngày đêm”

15,08,2022

Koastal Eco trúng thầu dự án quy mô và ý nghĩa “Nhà máy xử lý nước thải cho Khu đô thị GS Metrocity Nhà Bè – Giai đoạn 1-2 và 1-3, công suất 4.500 m3/ngày đêm”

Nghiệm thu bàn giao công trình – Trạm xử lý nước thải Khu nghỉ dưỡng Nam Hội An giai đoạn 1

01,02,2019

Nghiệm thu bàn giao công trình – Trạm xử lý nước thải Khu nghỉ dưỡng Nam Hội An giai đoạn 1

Lễ ký kết Hợp đồng – Vận hành các Nhà máy xử lý nước thải của Tp. Long Xuyên

20,11,2018

Lễ ký kết Hợp đồng – Vận hành các Nhà máy xử lý nước thải của Tp. Long Xuyên

Lễ ký kết Hợp đồng EPC – Trạm xử lý nước thải Khu nhà ở tại phường Phú Hữu, Quận 9

20,10,2018

Lễ ký kết Hợp đồng EPC – Trạm xử lý nước thải Khu nhà ở tại phường Phú Hữu, Quận 9

Lễ ký kết hợp đồng EPC – Trạm xử lý nước thải Khu nghỉ dưỡng Nam Hội An giai đoạn 1

12,05,2017

Lễ ký kết hợp đồng EPC – Trạm xử lý nước thải Khu nghỉ dưỡng Nam Hội An giai đoạn 1

Từ khóa