Nghiệm thu bàn giao công trình – Trạm xử lý nước thải Khu nghỉ dưỡng Nam Hội An giai đoạn 1 – Công suất: 1.170 m3/ngày đêm

Nghiệm thu bàn giao công trình – Trạm xử lý nước thải Khu nghỉ dưỡng Nam Hội An giai đoạn 1 – Công suất: 1.170 m3/ngày đêm

NGÀY GỬI: 01.02.19

Nghiệm thu bàn giao công trình – Trạm xử lý nước thải Khu nghỉ dưỡng Nam Hội An giai đoạn 1

Vừa qua, ngày 28/1/2019, Nhà phát triển dự án – Công ty TNHH Nam Hội An và Nhà thầu Koastal Eco Industries đã tiến hành nghiệm thu và bàn giao công trình “Trạm xử lý nước thải của Khu nghỉ dưỡng Nam Hội An giai đoạn 1 – Công suất: 1.170 m3/ngày đêm” tại tỉnh Quãng Nam.