Lễ ký kết Hợp đồng – Vận hành các Nhà máy xử lý nước thải của Tp. Long Xuyên – Tổng Công suất: 30.000m3/ngày đêm.

Lễ ký kết Hợp đồng – Vận hành các Nhà máy xử lý nước thải của Tp. Long Xuyên – Tổng Công suất: 30.000m3/ngày đêm.

NGÀY GỬI: 20.11.18

Lễ ký kết Hợp đồng – Vận hành các Nhà máy xử lý nước thải của Tp. Long Xuyên

Vào ngày 16/11/2018 vừa qua, Koastal Eco Industries đã vinh dự được Tổng thầu công ty TNHH Kumho Industrial lựa chọn thực hiện Hợp đồng “Vận hành các Nhà máy xử lý nước thải của Tp. Long Xuyên” tại tỉnh Long Xuyên, gồm: Nhà máy xử lý phía Bắc (Nhà máy Bình Đức, công suất: 10.000m3/ngày đêm) và Nhà máy phía Nam (Nhà máy Mỹ Hòa, công suất: 20.000m3/ngày đêm).

Đây là dự án do Công ty Cổ phần Điện nước An Giang làm chủ đầu tư theo hình thức vốn ODA.