Lễ ký kết Hợp đồng EPC – Trạm xử lý nước thải Khu nhà ở tại phường Phú Hữu, Quận 9

Lễ ký kết Hợp đồng EPC – Trạm xử lý nước thải Khu nhà ở tại phường Phú Hữu, Quận 9

NGÀY GỬI: 20.10.18

Lễ ký kết Hợp đồng EPC – Trạm xử lý nước thải Khu nhà ở tại phường Phú Hữu, Quận 9

Vừa qua, Công ty TNHH Koastal Eco Industries đã vinh dự được Công ty Cổ phần Địa ốc Phú Long lựa chọn là Tổng thầu EPC thực hiện “Trạm xử lý nước thải của Khu nhà ở tại phường Phú Hữu, Quận 9, công suất 1.300 m3/ngày.đêm”.