Lễ ký kết hợp đồng EPC – Trạm xử lý nước thải Khu nghỉ dưỡng Nam Hội An giai đoạn 1, công suất 1.170 m3/ngày đêm

Lễ ký kết hợp đồng EPC – Trạm xử lý nước thải Khu nghỉ dưỡng Nam Hội An giai đoạn 1, công suất 1.170 m3/ngày đêm

NGÀY GỬI: 12.05.17

Lễ ký kết hợp đồng EPC – Trạm xử lý nước thải Khu nghỉ dưỡng Nam Hội An giai đoạn 1

Vừa qua, Koastal Eco IndustriesCông ty TNHH Phát triển Nam Hội An vừa ký kết hợp đồng tổng thầu EPC thi công công trình “Trạm xử lý nước thải của Khu nghỉ dưỡng Nam Hội An giai đoạn 1, công suất 1.170 m3/ngày đêm”.

Khu nghỉ dưỡng Nam Hội An có vốn đầu tư gần 4 tỷ USD do tập đoàn Gold Yield Enterprises (Hồng Kông) và tập đoàn VinaCapital đầu tư. Trong đó, Công ty TNHH Nam Hội An là nhà phát triển dự án, tập đoàn WATG Singapore là đơn vị tư vấn thiết kế kiến trúc, công ty P&T Consultants (VietNam) là tư vấn kết cấu, công ty Wong & Ouyang (HK) là đơn vị làm tổng kiến trúc, công ty Parson Brinckerhoff (Asia) là đơn vị tư vấn M&E, công ty Arup (HK) là tư vấn xây dựng, công ty WT Partnership (VietNam) là tư vấn định giá.
Đây là dự án có ý nghĩa quan trọng trong sự phát triển của tỉnh Quảng Nam nói riêng và của đất nước nói chung, góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế, thực hiện chiến lược du lịch là phát triển mũi nhọn.

Với vai trò là tổng thầu thiết kế và thi công Trạm xử lý nước thải, hồ sơ thiết kế của Koastal Eco đảm trách đã đảm bảo tiêu chuẩn quốc tế với sự tham gia kiểm tra và đánh giá của các công ty tư vấn lớn trên thế giới.