Công nghệ xử lý nước thải xanh Ecoplant, kiến tạo khu vườn xanh cho các trạm xử lý nước thải

Công nghệ xử lý nước thải xanh Ecoplant, kiến tạo khu vườn xanh cho các trạm xử lý nước thải

Video nổi bật

NGÀY GỬI: 13.06.24

Công nghệ xử lý nước thải xanh Ecoplant

KOASTAL ECO ÁP DỤNG VÀO HỆ THỐNG XLNT VỚI CÁC MỤC TIÊU SAU:

  • Giảm lượng khí thải Carbon (CO2): Cây xanh ngoài xử lý nước thải còn thực hiện tốt chức năng quang hợp
  • Tối ưu năng lượng tiêu thụ lên đến 30%
  • Thu gọn diện tích cần sử dụng khoảng 80%
  • Hạn chế sử dụng hóa chất vận hành hệ thống giúp tiết kiệm chi phí vận hành
  • Giảm thiểu tối đa việc phát sinh mùi
  • Xử lý các chất ô nhiễm
  • Giải pháp cho nền kinh tế bền vững và tuần hoàn trong nước thải hiệu quả và triệt để