Hệ thống xử lý nước thải Nhà máy giết mổ và chế biến thịt gà xuất khẩu CPV Food – Công suất: 8.000 m3/ngày đêm

Hệ thống xử lý nước thải Nhà máy giết mổ và chế biến thịt gà xuất khẩu CPV Food – Công suất: 8.000 m3/ngày đêm

Video nổi bật

NGÀY GỬI: 21.11.20

Hệ thống xử lý nước thải Nhà máy giết mổ và chế biến thịt gà xuất khẩu CPV Food

  • Công suất: 8.000 m3/ngày đêm
  • Chủ đầu tư: Công ty TNHH CPV Food (thuộc tập đoàn CP)
  • Nhà thầu: Công ty TNHH Koastal Eco Industries
  • Địa điểm: KCN Becamex, tỉnh Bình Phước