Ký kết Hợp đồng EPC – Nhà máy xử lý nước thải tập trung của Khu công nghiệp Đại An mở rộng – Công suất: 2.500m3/ngày đêm.

Ký kết Hợp đồng EPC – Nhà máy xử lý nước thải tập trung của Khu công nghiệp Đại An mở rộng – Công suất: 2.500m3/ngày đêm.

NGÀY GỬI: 30.12.16

Ký kết Hợp đồng EPC – Nhà máy xử lý nước thải tập trung của Khu công nghiệp Đại An mở rộng

Vừa qua, Công ty TNHH MTV Phát triển hạ tầng KCN Đại AnKoastal Eco Industries đã ký kết Hợp đồng Tổng thầu EPC thi công công trình “Nhà máy xử lý nước thải tập trung của Khu công nghiệp Đại An mở rộng, công suất 2.500 m3/ngày.đêm”.