Lễ khởi công dự án Nhà máy xử lý nước thải khu công nghiệp Đất Đỏ 1 – Giai đoạn 1 – Công suất: 2.000 m3/ngày đêm.

Lễ khởi công dự án Nhà máy xử lý nước thải khu công nghiệp Đất Đỏ 1 – Giai đoạn 1 – Công suất: 2.000 m3/ngày đêm.

NGÀY GỬI: 11.10.16

Lễ khởi công dự án Nhà máy xử lý nước thải khu công nghiệp Đất Đỏ 1 – Giai đoạn 1

Vào ngày 11/10/2016 tại Khu công nghiệp Đất Đỏ 1 đã diễn ra buổi lễ khởi công dự án “Nhà máy xử lý nước thải tập trung giai đoạn 1 của khu công nghiệp Đất Đỏ I –  Công suất: 2.000 m3/ngày đêm”.

Đến tham dự buổi lễ có đại diện của Chủ Đầu Tư – Công ty Cổ phần Khu công nghiệp Tín Nghĩa – Phương Đông và đại diện của Koastal Eco Industries – Tổng thầu của dự án.