Lễ khởi công dự án Nhà máy xử lý nước thải tập trung giai đoạn 2 của Khu Công nghiệp, Đô thị và Dịch vụ VSIP Bắc Ninh – Công suất 4.500 m3/ngày tại Khu Công nghiệp, Đô thị và Dịch vụ VSIP Bắc Ninh.

Lễ khởi công dự án Nhà máy xử lý nước thải tập trung giai đoạn 2 của Khu Công nghiệp, Đô thị và Dịch vụ VSIP Bắc Ninh – Công suất 4.500 m3/ngày tại Khu Công nghiệp, Đô thị và Dịch vụ VSIP Bắc Ninh.

NGÀY GỬI: 25.01.16

Lễ khởi công dự án Nhà máy xử lý nước thải tập trung giai đoạn 2 của Khu Công nghiệp, Đô thị và Dịch vụ VSIP Bắc Ninh

Vào ngày 22/01/2016 tại Khu Công nghiệp, Đô thị và Dịch vụ VSIP Bắc Ninh đã diễn ra buổi lễ khởi công dự án “Nhà máy xử lý nước thải tập trung giai đoạn 2 của Khu Công nghiệp, Đô thị và Dịch vụ VSIP Bắc Ninh với công suất 4.500 m3/ngày đêm”. Đến tham dự buổi lễ có đại diện của Chủ Đầu Tư – Công ty TNHH VSIP Bắc Ninh và đại diện tổng thầu – Koastal Eco Industries.