Lễ ký hợp đồng EPC – Nhà máy xử lý nước thải tập trung giai đoạn 3 KCN Long Hậu, công suất: 3.500 m3/ngày.

Lễ ký hợp đồng EPC – Nhà máy xử lý nước thải tập trung giai đoạn 3 KCN Long Hậu, công suất: 3.500 m3/ngày.

NGÀY GỬI: 26.07.19

Lễ ký hợp đồng EPC – Nhà máy xử lý nước thải tập trung giai đoạn 3 KCN Long Hậu

Tiếp nối thành công của công trình Nhà máy xử lý nước thải tập trung giai đoạn 2 KCN Long Hậu – công suất: 2.500m3/ngày đêm đã được hoàn thành và đưa vào sử dụng vào tháng 4 năm 2017, Koastal Eco Group vinh dự tiếp tục được Công Ty Cổ Phần Long Hậu tin tưởng và lựa chọn là tổng thầu thi công  “Nhà máy xử lý nước thải tập trung giai đoạn 3 KCN Long Hậu công suất 3.500 m3/ngày.đêm” tại tỉnh Long An bằng Hợp đồng EPC được ký kết vào ngày 25/7/2019.

Nhà máy xử lý nước thải tập trung giai đoạn 3 sau khi hoàn thành và đưa vào hoạt động sẽ nâng tổng công suất của Nhà máy xử lý nước thải tập trung tại KCN Long Hậu lên 8.000m3/ngày đêm.

Với Hợp đồng EPC này, Koastal Eco Group tiếp tục củng cố vị trí dẫn đầu trong lĩnh vực xử lý nước thải tập trung cho khu công nghiệp tại Việt Nam và trong khu vực cả về số lượng công trình và quy mô dự án đã thực hiện.