Lễ ký hợp đồng EPC – Nhà máy xử lý nước thải tập trung KCN Hòa Mạc, công suất: 1.500 m3/ngày.

Lễ ký hợp đồng EPC – Nhà máy xử lý nước thải tập trung KCN Hòa Mạc, công suất: 1.500 m3/ngày.

NGÀY GỬI: 26.06.13

Lễ ký hợp đồng EPC – Nhà máy xử lý nước thải tập trung KCN Hòa Mạc

Sáng ngày 25/7/2013, tại KCN Hòa Mạc thuộc tỉnh Hà Nam đã diễn ra buổi lễ ký hợp đồng EPC để thực hiện công trình “Nhà máy xử lý nước thải tập trung Khu công nghiệp Hòa Mạc, công suất: 1.500 m3/ngày” giữa Chủ đầu tư – Công ty Quản lý khai thác KCN Hòa Mạc (thuộc Tập Đoàn Hòa Phát) và Tổng thầu – Koastal Eco Group.

Nhà máy xử lý nước thải tập trung KCN Hòa Mạc được ứng dụng công nghệ xử lý hóa lý kết hợp xử lý sinh học hiếu khí dạng mẻ cải tiến SBR nhằm loại bỏ hiệu quả các chất ô nhiễm hữu cơ và vô cơ.

Đối với thị trường thuộc khu vực phía Bắc của Việt Nam, đây là dự án thứ sáu và là dự án xử lý nước thải tập trung Khu công nghiệp thứ hai của Koastal Eco Group tính đến thời điểm này. Mặc dù trong thời buổi thị trường kinh tế khó khăn nhưng với sự uy tín và trách nhiệm, Koastal Eco Group đã được nhiều Chủ đầu tư tin tưởng lựa chọn, trong đó có Tập đoàn Hòa Phát. Đó là một vinh dự cũng như là động lực để chúng tôi tiếp tục khẳng định thương hiệu của mình.