Lễ ký kết hợp đồng EPC – Nhà máy xử lý nước thải tập trung giai đoạn 4 KCN Yên Phong 1, công suất 15.000 m3/ngày

Lễ ký kết hợp đồng EPC – Nhà máy xử lý nước thải tập trung giai đoạn 4 KCN Yên Phong 1, công suất 15.000 m3/ngày

NGÀY GỬI: 19.04.16

Lễ ký kết hợp đồng EPC – Nhà máy xử lý nước thải tập trung giai đoạn 4 KCN Yên Phong 1

Tiếp theo sự thành công của dự án: “Xây dựng Nhà máy xử lý nước thải giai đoạn 3 KCN Yên Phong I, công suất 6.000 m3/ngày đêm” được hoàn thành vào năm 2014, chủ đầu tư – Công Ty Đầu Tư Phát Triển Hạ Tầng ViglaceraKoastal Eco Industries đã tiếp tục ký kết hợp đồng tổng thầu EPC thi công “Nhà máy xử lý nước thải tập trung giai đoạn 4 Khu công nghiệp Yên Phong 1, công suất: 15.000 m3/ngày đêm”.

Nhà máy xử lý nước thải giai đoạn 4 được thiết kế theo quy trình xử lý hóa lý kết hợp với vi sinh thiếu khí/hiếu khí nhằm loại bỏ triệt để các thành phần ô nhiễm trong nước thải như: Chất hữu cơ, cặn lơ lửng, Nitơ và Phốt Pho.

Cùng với Nhà máy xử lý nước thải tập trung khu ĐT-DV-CN Yên Bình tại tỉnh Thái Nguyên vừa được Koastal Eco Industries nghiệm thu bàn giao vào đầu năm 2016 với tổng công suất vận hành đạt 25.000 m3/ngày, Nhà máy xử lý nước thải tập trung giai đoạn 4 tại KCN Yên Phong 1 sau khi hoàn thành sẽ nâng tổng công suất vận hành của nhà máy xử lý nước thải này do Koastal Eco Indsutries thực hiện lên 21.000 m3/ngày. Đây là 02 trong số các Nhà máy xử lý nước thải tập trung KCN có quy mô lớn tại Việt Nam tính đến thời điểm hiện nay.