Nghiệm thu bàn giao công trình – Nhà máy xử lý nước thải tập trung giai đoạn 3 KCN Nhơn Trạch III, công suất: 3.000 m3/ngày đêm.

Nghiệm thu bàn giao công trình – Nhà máy xử lý nước thải tập trung giai đoạn 3 KCN Nhơn Trạch III, công suất: 3.000 m3/ngày đêm.

NGÀY GỬI: 20.12.16

Nghiệm thu bàn giao công trình – Nhà máy xử lý nước thải tập trung giai đoạn 3 KCN Nhơn Trạch III

Vào ngày 12/12/2016, Chủ đầu tư – Tổng công ty Tín Nghĩa và Tổng thầu – Koastal Eco Group – đã nghiệm thu hoàn thành, bàn giao đưa vào sử dụng “Nhà máy xử lý nước thải tập trung giai đoạn 3 của Khu công nghiệp Nhơn Trạch III, công suất: 3.000 m3/ngày đêm“.

Đây là dự án thứ 4 do Tổng công ty Tín Nghĩa làm chủ đầu tư mà Koastal Eco Group đã thực hiện và hoàn thành tính đến thời điểm này.