Nghiệm thu bàn giao công trình – Nhà máy xử lý nước thải tập trung giai đoạn 5 Khu công nghiệp Amata, công suất: 5.000 m3/ ngày đêm

Nghiệm thu bàn giao công trình – Nhà máy xử lý nước thải tập trung giai đoạn 5 Khu công nghiệp Amata, công suất: 5.000 m3/ ngày đêm

NGÀY GỬI: 21.11.14

Nghiệm thu bàn giao công trình – Nhà máy xử lý nước thải tập trung giai đoạn 5 Khu công nghiệp Amata

Vào ngày 20/11/2014 vừa qua, Chủ đầu tư – Công ty CP AMATA (Việt Nam) và Tổng thầu – Koastal Eco Group đã nghiệm thu hoàn thành, bàn giao đưa vào sử dụng công trình: “Nhà máy xử lý nước thải tập trung giai đoạn 5 Khu công nghiệp Amata – Công suất: 5.000 m3/ ngày đêm”.

Với chất lượng dịch vụ đã được minh chứng qua 2 công trình Nhà máy xử lý nước thải giai đoạn 4 và giai đoạn 5 của KCN Amata Đồng Nai (Việt Nam), Koastal Eco Group đã trở thành đối tác đáng tin cậy trong việc cung cấp các giải pháp về môi trường của Amata Group tại Việt Nam.