Nghiệm thu bàn giao công trình để đưa vào sử dụng – Nhà máy xử lý nước thải tập trung giai đoạn 2 của Khu Công nghiệp, Đô thị và Dịch vụ VSIP Bắc Ninh, công suất 4.500 m3/ngày.đêm.

Nghiệm thu bàn giao công trình để đưa vào sử dụng – Nhà máy xử lý nước thải tập trung giai đoạn 2 của Khu Công nghiệp, Đô thị và Dịch vụ VSIP Bắc Ninh, công suất 4.500 m3/ngày.đêm.

NGÀY GỬI: 24.01.17

Nghiệm thu, bàn giao đưa vào sử dụng – Nhà máy xử lý nước thải tập trung giai đoạn 2 của Khu Công nghiệp, Đô thị và Dịch vụ VSIP Bắc Ninh

Khởi đầu cho những thành công trong năm 2017, vào ngày 11/01/2017, Koastal Eco Industries đã tiếp tục hoàn thành và nghiệm thu bàn giao đưa vào sử dụng công trình “Nhà máy xử lý nước thải tập trung giai đoạn 2 của Khu Công nghiệp, Đô thị và Dịch vụ VSIP Bắc Ninh, công suất: 4.500m3/ngày.đêm”. Đây là dự án thứ 5 Koastal Eco Industries có cơ hội được hợp tác cùng Tập đoàn VSIP.