Nghiệm thu đưa vào sử dụng – Nhà máy xử lý nước thải tập trung giai đoạn 1 KCN Bá Thiện 2, công suất: 2.500 m3/ngày đêm

Nghiệm thu đưa vào sử dụng – Nhà máy xử lý nước thải tập trung giai đoạn 1 KCN Bá Thiện 2, công suất: 2.500 m3/ngày đêm

NGÀY GỬI: 30.08.16

Nghiệm thu đưa vào sử dụng – Nhà máy xử lý nước thải tập trung giai đoạn 1 KCN Bá Thiện 2

Vừa qua, Chủ đầu tư – Công Ty TNHH Vina-CPK và Tổng thầu – Koastal Eco Industries đã nghiệm thu hoàn thành, bàn giao đưa vào sử dụng “Nhà máy xử lý nước thải tập trung giai đoạn 1 Khu công nghiệp Bá Thiện 2, công suất: 2.500 m3/ngày đêm”.